Gode råd ved flytning

Praktiske informationer

Vi har udarbejdet en klargøringsmanual til dig, som skal flytte.

Du kan læse punkterne her og så kan du downloade den i PDF format ved at klikke på knappen her.

Klargøringsmanual

Inden flyttemanden kommer, bør du gennemgå følgende:

 • Sørg for at køretøjer er fjernet og til-og adgangsveje om muligt er farbare. Så sikres det at arbejdet under pålæsning kan ske uhindret.
 • Bor du i tættere bebyggede områder er det en god ide at udføre midlertidig afspærring. Det samme gælder for tilflytningsadressen.
 • Varsle evt. nuværende og kommende naboer. Støjende aktiviteter må kun ske mellem kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage. Der er ingen støjgrænser i disse tidsrum. Kan tidsrummet ikke overholdes, skal der varsles 7 dage skriftligt til samtlige naboer der måtte være berørte af evt. støj.
 • Fremvis boligen for flyttemanden når han kommer, ligeledes loft, kælder, skur og garage.
 • Stil gerne bundgods tilgængeligt (kasser, kommoder, m.m.) da det først håndteres.
 • Klædeskabe, sengerammer og lignende skal være adskilt. Ønsker du at flyttemanden varetager adskillelse og samling af møbler, skal dette aftales på forhånd.
 • Overvej at adskille reoler, kommoder, rumdelere, der er samlet indenfor, da det ikke er sikkert det kan komme ud samme vej igen.
 • Kan du ikke være til stede under hele flytningen, bedes det informeres senest dagen før.
 • Har du ikke mulighed for at være til stede fra start bedes du stille med en repræsentant, som kan sørge for adgang til boligen.
 • Det er vigtigt du sørger for selv at være til stede på den nye adresse, idet godset skal anvises til rette rum og evt. efterses/skadeindberetning m.m.
 • Skulle uheldet være ude for en skade, skal flyttefolkene omgående tage billeder og samme døgn indberette til forsikringsselskabet. (Erhvervsforsikring). Flyttefirmaet varetager alt kontakt og forhandling med forsikringsselskabet.
 • Indberetning/værdi af skader skal ses separat og modregnes ikke i selve flyttetilbuddets afregning.
 • Kundens EP (egen pak) bedes meldes til egen forsikring efter værdifastsættelse, da det er kundens egen indboforsikring der dækker i tilfælde af skader. Flyttefirmaet kan ikke vide hvordan effekter er beskyttet i kasserne.
 • Ved særlig sårbare effekter, bedes kunden underrette flyttemanden ved fremmøde på flyttedagen.
 • Mængden af gods er aftalt inden flyttedagen og bedes overholdes, da flyttevognen er bestemt ud fra mængden.
 • Aflysning af flytningen skal ske senest 3 dage før.
 • Aflyser du på flyttedagen, tilpligtes du at afregne 50% af flytningens værdi (under betegnelsen forgæves kørsel).
 • Senest en uge efter flytningen skal evt. skader, der fra selve flyttedagen ikke blev iagttaget, meldes til flyttefirmaet.
 • Direkte aftaler eller særskilte flytterelaterede opgaver kan ikke aftales med fremmødte flyttemand. Henvendelsen skal ske i forening med flyttefirmaet.
 • Flytteafregningen skal ske samme dag efter udførsel af opgaven, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved lov må flyttemanden ikke varetage el/installations arbejde.